Skip to main content

Zo zou het toch eigenlijk moeten gaan


Verandering van inzetbaarheid

Sjors komt uit zichzelf naar Cheffie toe om zijn verandering van inzetbaarheid te bespreken. Vóórdat hij gedeeltelijk uitvalt of ziekteverlof aanvraagt! Zo zou het toch eigenlijk moeten gaan.


Of loopt dit proces bij u niet zo vlekkeloos en staat u nog steeds voor verrassingen? Roepen uw werknemers: ik ben echt ziek! Wat de communicatie blokkeert. Zijn werknemers regelmatig onbereikbaar? Waardoor u de regie niet kunt houden.

Wat moet er in uw organisatie (cultuur) veranderen zodat dit een vanzelfsprekend­ de gang van zaken wordt? En dat uw werknemer zelf het gesprek hierover opstart?

Of de reden van de verminderde inzet­baarheid nu ziekte is, gedrag of privé­ sores. De werkgever is door de wetgever verantwoordelijk gemaakt om samen met de werknemer naar oplossingen te zoeken. Dit ligt besloten in het arbeids­contract. Naast het arbeidscontract is er ook het emotionele contract.

Het grootste deel van de verzuimkosten voor werkgevers wordt veroorzaakt door een disbalans in het emotionele contract.

In de broodfondsen waar zelfstandigen zich verzekeren tegen ziekteverzuim, wordt 1,3% verzuim gemeten. Zou dit een representatieve ondergrens kunnen zijn in verzuimland? Het landelijk gemiddelde van werknemers zit tegen 4% aan. 70% van de ziekteverlof aanvragen door werk­ nemers heeft niets met ziekte te maken. In 60% van de langlopende verzuim­ dossiers spelen gedrag, de privésores, kille arbeidsverhoudingen een te grote rol. Hierdoor worden mogelijkheden onvoldoende benut en gaat er veel geld door uw / het putje.

Verspilling van geld en talenten!

Het ligt wel binnen uw invloed om ècht naar uw werknemers te luisteren, ze met respect te observeren. Bent u op de hoogte wat er zich thuis afspeelt? Weet u of uw werknemer gelukkig is? Gewoon vanuit meelevende interesse.

Wanneer u oprechte ‘aandacht’ geeft aan uw werknemers groeit er een gezonde balans in het emotionele contract. Dit bespaart indirect enorme kosten! Het tegenovergestelde blijft u echter veel geld en ergernis kosten…

U kunt met aardig doen veel geld bespa­ren! En… aardig doen kost geen geld!

De uitdaging is om het emotionele con­tract op orde te houden. Hoe hoog staat dit op uw prioriteitenlijst? Gesprekken voeren vanuit oprechte belangstelling. Of bent u daar niet goed in? Zet dan een gespreksleider aan tafel. Altijd met respect voor de mens en duidelijk over de regels en structuur.

Mag ik u uitnodigen tot actie?
Wij hebben een handig hulpmiddeltje om op een ontspannen manier preventieve gesprekken te voeren over inzetbaarheid. Wanneer u ons een mailtje stuurt ontvangt u dat pakketje gratis.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday