Skip to main content

WerkGeluk geeft een positief resultaat!


Door werk te verbinden met zingeving en welzijn worden mensen gelukkiger. Mensen werken beter en slimmer. In een positieve stand denken ze breder en zijn ze creatiever. Iedereen is hierbij gebaat, de werknemers (WerkGeluk), hun werkgever (winst), de klanten en opdrachtgevers.

Veel ondernemingen hebben hun focus gericht op winst maken. Dit heeft hen in een systeem van winst en verlies gebracht. Niemand wil verlies, dus richt men zich (soms ten koste van……) voortdurend op winst.


Dit krachtenveld heeft een aanslag veroorzaakt op de handelingsvrijheid, betrokkenheid en zingeving van de medewerkers. Ze zijn zich minder ‘geroepen’ gaan voelen en krijgen minder voldoening uit hun werk. Werknemers die in deze negatieve stand verkeren worden defensiever, het vernauwt hun blik en ze zijn bang om fouten te maken.

Zij verliezen de visie en doelstelling van de werkgever uiteindelijk uit het oog. En zij volgen langzaamaan het, door hunzelf geformuleerde, doel (of doelloosheid) tijdens hun werkzaamheden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een arbeidsconflict, een ziekteverlofaanvraag, ontevreden klanten en verlies.

Wanneer werknemers voldoening uit hun werk halen roept dit positieve emoties op. Positiviteit versterkt zichzelf en creëert een veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden en het werk steeds beter wordt gedaan. Dit geeft een positieve marktwerking want het is voor iedereen, de klant, opdrachtgever, de werknemer en werkgever, een duidelijke win­winsituatie.

Deze marktlogica betekent dat je in vrijwel elk soort werk dat werknemers verrichten, de klant tevreden en gelukkiger kan maken.

Het werk voor de werknemer zinvoller maken gericht op de tevreden en gelukkige klant activeert het systeem van geluk en lijden. Niemand wil uiteindelijk lijden, dus richt men zich op geluk. Dat is een krachtenveld wat de positiviteit (WerkGeluk) eindeloos kan laten groeien. Dit kan namelijk nooit ten kosten gaan ‘van’!

Wanneer komt men nu in een dergelijke flow? Dit begint met kleine stapjes en er elke dag mee bezig willen zijn!

43% van alle werknemers in Nederland  wil met zinvol werk bezig zijn! Dit is al bijna de helft van het huidige team! Goed nieuws en kijk eens rond in het bestaande. Ga met elkaar in gesprek hoe de klant gelukkiger kan worden. Een voorwaarde is dat werknemers tijdens hun werk over hun autonomie weten te beschikken en de werkgever dit activeert. Dan is elke baan zo in te richten dat deze zinvol wordt met gelukkige werknemers, werkgevers en klanten en dat er meer winst wordt voortgebracht.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday