Skip to main content

Hoe luiden de klokken binnen jouw organisatie?


De klokken luiden al eeuwenoud met een reden. Als oproep om samen te komen, als signaal van vreugde, verdriet, dreiging en bemoediging, luid en duidelijk hoorbaar voor iedereen in de omgeving. Het luiden van de kerkklokken gebeurt nooit zomaar, het heeft altijd een reden.


In 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wetgeving is om de zogenoemde klokkenluiders te beschermen. Maar waar moet je aan voldoen als organisatie? Wat wordt er van je verwacht als werkgever voor deze nieuwe wetgeving?

Private ondernemingen zijn bij wet niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Maar in deze post wordt het duidelijk waarom het wel te adviseren is om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Werkgevers met ten minste vijftig werknemers moeten ongeacht hun werkzaamheden een interne meldregeling hebben die aan de nieuwe eisen voldoet ( bij sommige branches ook onder de 50).

Bij De Wet bescherming klokkenluiders staat vermeld in de interne meldregeling dat de werknemer die een melding wil doen een adviseur in vertrouwen moet kunnen raadplegen. Maar wat is een adviseur in vertrouwen? Een adviseur in vertrouwen mag een interne of externe vertrouwenspersoon zijn, een bedrijfsarts, een advocaat of een rechtshulpverlener bijvoorbeeld. Welke adviseur geeft vertrouwen en heeft jouw voorkeur? En vooral belangrijk welke adviseur is het meest toegankelijk voor jouw werknemers?

Een vertrouwenspersoon aanstellen voor jouw organisatie heeft meerdere voordelen. Het bewaken en ondersteunen van de sociale veiligheid en integriteit. Ook kan hij of zij signalen oppikken dat er iets niet in de haak is en heeft een vertrouwenspersoon een voorlichtingsfunctie. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen kan je in sommige gevallen het klokkenluiden zelfs onderscheppen.

Terugkomend op de wet klokkenluiders. De adviseur in vertrouwen/vertrouwenspersoon geeft advies aan de melder bij welke instanties de melding gedaan kan worden en welke route er bewandeld kan worden om de melding kenbaar te maken. Ook niet onbelangrijk is dat de adviseur in vertrouwen de melding kan maken namens de melder. Door deze extra beschermlaag blijft de melder anoniem en wordt de privacy bewaakt.

Aandacht kan jouw organisatie voorzien van een vast vertrouwenspersoon. Daarnaast adviseren wij jullie graag met betrekking hoe je de wet bescherming klokkenluiders en een veilige werkomgeving het beste kunt implementeren in je organisatie.

Vertrouwenspersoon 

Rollen vertrouwenspersoon

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday